Regatta

Kjernen i aktiviteten til Karmøy seilforening er regattaseiling. Siden foreningens oppstart i 1982 har det blitt arrangert en mengde regattaer i foreningens regi, både treningsseilaser (tirsdagsseilaser), terminfestede helgeregattaer og mer spesielle arrangement som nordsjøseilaser, festivalseilaser, KM og NM, m.m. Først og fremst har regattaene blitt arranger for ulike kjølbåttyper som har møtt hverandre under det tidligere LYS-systemet, nå NOR Rating. Men de siste åra er det Express-klassen (med innslag av J/24) som har vært dominerende.

I dag er det disse regattaene som utgjør foreningens regattaprogram:

  • Vårserien (tirsdagsseilaser): 2. mai – 20. juni 2023 (8 seilaser)
  • Karmøy rundt : 10. juni 2023
  • Høstserien (tirsdagsseilaser): 8. august – 26. september 2023
  • Høstsprøyt (september): 23. september 2023
  • Adventseilasen (1. søndag i Advent): Søndag 26. november 2023

Alle regattaene er åpne for Express-klassen og NOR Rating båter.

  • Terminliste Rogaland seilkrets 2023