NY DATO – Innkalling til årsmøte i Karmøy Seilforening

Karmseil/ januar 25, 2021/ Driftsnyheter

Styret innkaller herved til årsmøte i Karmøy Seilforening.

Innkalling legges kun på seilforeningens webside.

Karmøy Kommune har forlenget Korona restriksjonene frem til 15. Mars og vi kan derfor ikke ha flere enn 10 personer på Klubbhuset. Årsmøtet avholdes derfor tirsdag 13/4/2021 kl 19.00 i seilforeningen sine lokaler på Gofarnes.

Forslag og saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 25/2/2021.

Dokumenter som underlag for årsmøtet, legges fram en uke i forkant på klubblokalet på Gofarnes.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslista

Sak 4: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Årsberetning fra styret og de enkelte utvalg

Sak 6: Regnskap

Sak 7: Innkomne forslag                                                                                                                                                                                                                       

Sak 8: Medlemskontingent og medlemsregister

Sak 9: Vedta budsjett

Sak 10: Organisasjonsplan

Sak 11: Valg til styret, utvalg, kontrollkomite, valgkomité og Webmaster

Sak 12: Valg av valgkomité

Det blir enkel servering, og diskusjon etter årsmøtet.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Karmøy Seilforening

PS: Smittevernreglene kan gjøre at vi må avholde digitalt årsmøte. Underlagene vil da bli lagt ut på seilforeningens web side.

Share this Post