Innkalling til årsmøte i Karmøy Seilforening

Karmseil/ januar 24, 2020/ Ukategorisert

Årsmøtet avholdes tirsdag 10/3/2020 kl 19.00 i seilforeningen sine lokaler på Gofarnes.

Forslag og saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 26/2/2019.

Dokumenter som underlag for årsmøtet, legges fram en uke i forkant på klubblokalet på Gofarnes.

Se vedlegg under for mer informasjon.

Share this Post