NY DATO ENDA EN GANG – Innkalling til årsmøte i Karmøy Seilforening

Karmseil/ januar 25, 2021/ Driftsnyheter

Styret innkaller herved til årsmøte i Karmøy Seilforening.

Innkalling legges kun på seilforeningens webside.

Grunnet Covid-19 situasjonen i landet, er det stor usikkerhet for når vi kan arrangere årsmøte. Vi setter foreløbig opp Mandag 10/5/2021 kl 19.00 i seilforeningen sine lokaler på Gofarnes.

Forslag og saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 25/2/2021.

Dokumenter som underlag for årsmøtet, legges fram en uke i forkant på klubblokalet på Gofarnes.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslista

Sak 4: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Årsberetning fra styret og de enkelte utvalg

Sak 6: Regnskap

Sak 7: Innkomne forslag                                                                                                                                                                                                                       

Sak 8: Medlemskontingent og medlemsregister

Sak 9: Vedta budsjett

Sak 10: Organisasjonsplan

Sak 11: Valg til styret, utvalg, kontrollkomite, valgkomité og Webmaster

Sak 12: Valg av valgkomité

Det blir enkel servering, og diskusjon etter årsmøtet.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Karmøy Seilforening

PS: Smittevernreglene kan gjøre at vi må avholde digitalt årsmøte. Underlagene vil da bli lagt ut på seilforeningens web side.

Share this Post